کارها در جریانه!

جریان سرویسی برای اتصال سرویس های بر بستر اینترنت به یکدیگر و اتوماتیک کردن کارهاست.

چجوری جریان برقرار میشه...

به راحتی از لیست اپ‌های جریان سرویس های مورد نظر خودتون رو به هم متصل کنید.


اتوماتیک کردن

با جریان همه کارها را در ساده ترین و ارزانترین حالت اتوماتیک کنید.

خلاقیت

کارهایی که فکرش را نمیتوان کرد، با جریان عملی میشوند.

ترکیب

با جریان ترکیبات بدیعی از تمام تکنولوژی های بشری بسازید.

database

جریان کاری اتوماتیک

جریانات کاری اتوماتیک و بی دردسر خود را اینجا بسازید.

شروع کنید

اپ های جریانی

جریان پر است از اپهایی که به سادگی به یکدیگر متصل می‌شوند. از جمله سرویس‌هایی که در جریان پشتیبانی می‌شوند:

ساخت جریان کار به ساده ترین حالت ممکن

جریان‌های کاری خود را به سادگی هرچه تمام‌تر با جریان بسازید و وقتتان را برای انجام امور مهم‌تر قرار دهید.

شروع کنید